Τυχαία φωτογραφία

grapsan

Site συνθετών

JoomFish Frontend View

The JoomFish extensions works interactively as a system plugin and therefore no special front-end view is needed.
Please visit http://www.joomfish.net/en/documentation/tutorials/37-frontend-translation for information how you can translate articles in the Joomla front-end.

The JoomFish projects provides a special add-on which allows you to translate menus, modules and anything else in a special frontend management. For more information please visit: http://www.joomfish.net/en/the-club/club-extension-demos/117-joomfish-plus

Κέντρο πληροφορικής Computer Action
Banner
Σχεδιασμός και επιμέλεια: