Τυχαία φωτογραφία

grapsan

Site συνθετών

Ιστορικό.

There are no translations available.

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ ιδρύθηκε το 2003 ως «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ-ΕΒΡΟΥ» και μετά από σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού του διευρύνθηκε και το 2007 έλαβε το σημερινό του όνομα.

Σύμφωνα με το καταστατικό, σκοποί του συλλόγου είναι: η πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη του τόπου, η προώθηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του με γνώμονα το κοινό συμφέρον και τη διατήρηση των κοινωνικών ισορροπιών,  η περαιτέρω εμβάθυνση  στο γνωστικό αντικείμενο της μουσικής τέχνης και η αμοιβαία ενημέρωση για όλα τα θέματα που την αφορούν, η ανταλλαγή απόψεων καθώς και έντυπου ή ηχητικού υλικού μεταξύ των μελών για συνεχή και άρτια ενημέρωση τους τόσο για τις μουσικές όσο και για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.
Η επιτυχία των ανωτέρω σκοπών πραγματοποιείτε με:
α) Με οργάνωση και πραγματοποίηση συναθροίσεων, ομιλιών, σεμιναρίων, συνεδρίων, προβολή ταινιών, ψυχαγωγικών και  πολιτιστικών εκδηλώσεων.
β) Με έκδοση περιοδικού, δελτίων, εντύπων, συγγραμμάτων.
γ) Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας και επιτροπών οι οποίες θα επεξεργάζονται θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και ειδικότερα την μουσική καθώς και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
δ) Με την επικοινωνία και συνεργασία με άλλες οργανώσεις και συλλόγους, πρόσωπα (φυσικά και νομικά), υπηρεσίες, ΟΤΑ, και γενικά με κάθε φορέα που έχει τους ίδιους ή όμοιους με  το σύλλογο στόχους και βρίσκονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
ε) Με τη δημιουργία ηλεκτρονικών αρχείων, διεθνούς ιστοσελίδας internet, βάσης δεδομένων μελών, αρχείο επιφανών Ελλήνων Καλλιτεχνών καταγόμενων από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παλαιών και νέων.

Η απαρίθμηση  των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα πλαίσια του καταστατικού και των νόμων.

Ο σύλλογος έχει μη κερδοσκοπικό και όχι πολιτικό χαρακτήρα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μπορεί όμως να συμμετέχει σε διοικητικές επιτροπές και συμβούλια.

Στο σύλλογο μπορεί να εγγραφεί κάθε ενήλικας που ενδιαφέρεται για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες αυτού και που είναι κάτοχος τουλάχιστον ενός Μουσικού  Πτυχίου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή  Μουσική Σχολή της Ελλάδας και  του Εξωτερικού ή από Πανεπιστήμιο, Κονσερβατόριο και οποιοδήποτε άλλο Μουσικό Ίδρυμα που χορηγεί μουσικούς τίτλους αναγνωρίσιμους στην χώρα στην οποία αποκτήθηκαν.


O Σύλλογος, στην περίπου επταετή διάρκεια δραστηριοποίησής του, παραμένει σταθερά ενεργός προσφέροντας στην πολιτιστική ζωή του τόπου δρώμενα υψηλής ποιότητας. Το πλήθος των εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με την ελάχιστη δημόσια επιχορήγηση έως τώρα, αποδεικνύει τη συμμετοχή ενός σταθερού κοινού σ' αυτές, έστω και έναντι αντιτίμου, αλλά και την ύπαρξη μιας πλειάδας ντόπιων μουσικών που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

Κέντρο πληροφορικής Computer Action
Banner
Σχεδιασμός και επιμέλεια: