Τυχαία φωτογραφία

grapsan

Site συνθετών

Ανάπτυξη λογισμικού

There are no translations available.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μετά από πολυετής έρευνες, εδική επιστημονική ομάδα της εταιρείας, υλοποίησε, ανέπτυξε και ψηφιοποίησε σειρά μουσικών εκπαιδευτικών ασκήσεων με τίτλο «ΦΑΕΘΩΝ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Ι και ΙΙ», που σχεδίασε ο επικεφαλής της Δρ κ. Τρικούπης Αθανάσιος.

Το παραγόμενο ανωτέρω μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό βασίσθηκε στην ειδική μελέτη που εκπονήθηκε από τον επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας κ. Τρικούπη Αθανάσιο με τίτλο «Ακουστική Μουσική Εκπαίδευση. Μεθοδολογική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που εκδόθηκε από την εταιρεία μας στην Αλεξανδρούπολη το έτος 2002.

Για το ανωτέρω εγχείρημα της παραγωγής μουσικού εκπαιδευτικού λογισμικού χορηγήθηκε θετική γνωμοδότηση από την Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης Επενδυτικών Προτάσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό πρωτοκόλλου 28/2601/00/24-10-2000.

Το έργο, μετά την ολοκλήρωσή του, υποβλήθηκε στο Τμήμα Β-βάθμιας εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με την θετική εισήγηση αυτού (Πράξη 17/17-07-2007) καθώς και του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Πράξη 26/25-07-2007), έλαβε την τελική έγκριση από τον Ενιαίο Διοικητικό Τομέα Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης & Καινοτομιών της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας για το καινοτόμο του περιεχομένου του, όσον αφορά την καταλληλότητά του για την ακουστική εξάσκηση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων της χώρας και των υποψηφίων για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.
Το προαναφερόμενο λογισμικό είναι το μοναδικό στα δεδομένα του ελλαδικού χώρου, που ικανοποιεί με πληρότητα όλες τις ανάγκες της ακουστικής εκπαίδευσης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων, αφού είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές των μαθημάτων ακουστικής εξάσκησης και των έξι τάξεων (Γυμνασίου και Λυκείου) καθώς και με τον τρόπο εξέτασης (ασκήσεις πολλαπλής επιλογής και σχετική θεματολογία) του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» για την εισαγωγή στα Μουσικά τμήματα των Πανεπιστημίων (πρβλ. έγγραφο Τμήματος Β΄ Δ/νσης Οργάνωσης & Διεξαγωγής εξετάσεων ΥΠ.Ε.Π.Θ. Φ.251/129168/3-12-2002).
Το συγκεκριμένο λογισμικό διατίθεται ήδη από εξειδικευμένα Μουσικά Καταστήματα σε όλη την Χώρα (Αλυσίδα Καταστημάτων Μουσικού Οίκου «Φιλ. Νάκας», Μουσικός Οίκος «Χ. Νάκας – Κ. Παπαγρηγορίου Ο.Ε.» (Πανεπιστημίου 39 Αθήνα), Εμπορεία Μουσικών Ειδών Αδάμου Γρηγορίου (Πέλλης 72 Χαλάνδρι), Μουσικός Οίκος ΝΤΟΡΕΜΙ Μαυρομουστάκης (Αγίας Θεοδώρας 8 Θεσ/νικη), Κατάστημα Μουσικών Οργάνων Δημήτρη Καραογλάνη (Ισαύρων 7 Θεσ/νικη), Μουσικό Σπίτι Καβατζικιώτη Αθανασίου (14ης Μαΐου 58 Αλεξ/πολη) κ.τ.λ.


Παρακάτω δίνεται μια εποπτική παρουσίαση των περιεχομένων του Λογισμικού καθώς και των απαραίτητων προδιαγραφών του συστήματος του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την χρήση του:

 


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

1) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Λειτουργικό  σύστημα:     WIN 98,ΜΕ,ΧΡ
Επεξεργαστής (CPU):       >= 500ΜΗz
Κεντρική  μνήμη (RAM):  >=128 ΜΒ
Ανάλυση  οθόνης:              Για πλήρη οθόνη  800 x 600
Απαιτούμενος  χώρος 
σκληρού δίσκου:               25 ΜΒ


Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την λειτουργία  της  εφαρμογής  είναι  η  συνεχής  παρουσία του CD ROM στον οδηγό  οπτικού  δίσκου  του  υπολογιστή  σας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  Ι

2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προϋπόθεση  της  εφαρμογής  του  συγκεκριμένου  λογισμικού  είναι  η  γνώση  της  στοιχειώδους  θεωρίας  του  τονικού  μουσικού  συστήματος  (Τ.Μ.Σ.).
Το  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  αποτελεί  το  πρώτο  μέρος  από  μια  σειρά  προγραμμάτων  ακουστικής  μουσικής  εκπαίδευσης  που  έχουν  ως  σκοπό  την  οικειοποίηση  του  χρήστη  με  τους  μουσικούς  ήχους  και  τα χαρακτηριστικά  τους.
Αποτελείται  από  τρία  επί  μέρους  κεφάλαια:
•    Το πρώτο  αφορά  τους  φθόγγους  ως  μεμονωμένα  ηχητικά  σημεία, τους  συσχετισμούς  τους  καθώς  και  τα  παραγόμενα  σχήματα  που  δημιουργούνται  από  τους  διάφορους  συνδυασμούς   τους.

•    Το δεύτερο  αφορά  τα  διαστήματα  και  τις  κλίμακες  και  αποτελεί  εφαρμογή  των  γνώσεων   της  αντίστοιχης  μουσικής  θεωρίας  στο  ακουστικό  επίπεδο.

•    Το  τρίτο  αφορά  τις  συγχορδίες  και  αποτελεί  επίσης  εφαρμογή  των  αντίστοιχων  θεωρητικών  γνώσεων  στον  ακουστικό  χώρο.

Τα  τρία  κεφάλαια  έχουν  χωρισθεί  σε  υπο-κεφάλαια  στα  οποία  έχουν  ομαδοποιηθεί  παρόμοια  είδη  ακουστικών  ασκήσεων. Κάθε  υποκεφάλαιο  έχει  χωρισθεί  σε  πέντε  επίπεδα  αυξανόμενης  δυσκολίας.

Ο  χρήστης  μπορεί, είτε  αυτόνομα  είτε  καθοδηγούμενος, να  επιλέγει, ανάλογα  με τις  ανάγκες  του, τον  τρόπο  εξάσκησής  του, την  θεματολογία  ενασχόλησής  του  και τον  χρόνο  που  θα  αφιερώσει  στο  κάθε  επίπεδο.


2.2 ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥΣ
2.2.1 Σύγκριση  τονικού  ύψους

Στο  Επίπεδο 1  συσχετίζονται  τα  τονικά  ύψη  2  τυχαίων  φθόγγων. Έτσι  ο  ακροατής  αποκτά  μια  πρώτη  στοιχειώδη  συγκριτική  αντίληψη  των  τονικών  υψών  μέσα  στο  φανταστικό  ακουστικό  χώρο.

Στο  Επίπεδο 2  συσχετίζονται  τα  τονικά  ύψη  3  τυχαίων  φθόγγων. Εδώ  ο  ακροατής  παράλληλα  αρχίζει  να εξασκεί  και  την  ακουστική  του  μνήμη  προσπαθώντας  ν’ αντιληφθεί  τη  σχέση  των  τονικών  υψών  του  πρώτου  και  του  τρίτου  φθόγγου  ώστε  να  μπορέσει  να  τους  συσχετίσει  ακουστικά  όλους  μαζί. Ταυτόχρονα  του  ζητείται  η  επιλογή  της  κατάλληλης  γραμμικής  απεικόνισης  που  ενώνει  τα  τρία  ακουστικά  σημεία  στον  ακουστικό  χώρο.

Στο  Επίπεδο 3  ζητείται, η  ίδια  εργασία  για  4  τυχαία  τονικά  ύψη.

Στο  Επίπεδο 4  ορίζεται  ένα  τυχαίο  υποσύνολο  του  ακουστικού  χώρου  και   ζητείται  ο  συσχετισμός  ενός  τυχαίου  τονικού  ύψους  με  αυτό. Έτσι  οξύνεται  ακόμα  περισσότερο  η  ακουστική  αντίληψη  του  ακροατή.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  η  γραμμική  απεικόνιση  μιας  σειράς  φθόγγων  που  όμως  εμπεριέχει  επαναλαμβανόμενα   κοινά  χαρακτηριστικά  σε  επί  μέρους  ομάδες (δυάδες,  τριάδες κ.λ.π.)

2.2.2 Συσχετισμός  φθόγγων

Στο  Επίπεδο 1  συσχετίζονται  τα  τονικά  ύψη  δύο  φθόγγων  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα   ονοματολογία. Ο  ακροατής  πρέπει  να  δηλώσει  με ακρίβεια  τον  ένα  φθόγγο  γνωρίζοντας  τον  άλλο.

Στο  Επίπεδο 2  η  εργασία  είναι  η  ίδια  με  τη  διαφορά  ότι  παρεμβάλλονται  άγνωστοι  φθόγγοι  μεταξύ  του  ζητούμενου  και  του  δεδομένου  με  σκοπό  την  εξάσκηση  της  ακουστικής  μνήμης  του  ακροατή.

Στο  Επίπεδο 3  ο  ακροατής  καλείται  να  ορίσει  μια  σειρά  φθόγγων  με  βάση  έναν αρχικό  δοσμένο.

Στο  Επίπεδο 4  ο  συσχετισμός  δύο  φθόγγων  περνά  στον  χώρο  της  συνήχησης. Ο  ακροατής  πρέπει  να  αναπτύξει  την  ακουστική  διάκριση  και να  αντιληφθεί  ξεχωριστά  τους  δύο  φθόγγους  που  συνηχούν.

Στο  Επίπεδο 5  εξασκείται  για  άλλη  μια  φορά  η  ακουστική  μνήμη  του  ακροατή  αφού  η  συνήχηση  δύο  φθόγγων  διευρύνεται  σε  μια  ολόκληρη  ακολουθία  ζευγών.

2.3 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
2.3.1 Σύγκριση  Διαστημάτων

Στο  Επίπεδο 1  ζητείται  ο συσχετισμός  δύο  τυχαίων  ανιόντων  μελωδικών  διαστημάτων.

Στο  Επίπεδο 2  ζητείται  ο συσχετισμός  δύο  τυχαίων  κατιόντων  μελωδικών  διαστημάτων.

Στο  Επίπεδο 3  ζητείται  ο συσχετισμός  δύο  τυχαίων   μελωδικών  διαστημάτων (ανιόντων  ή  κατιόντων).

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  ο συσχετισμός  δύο  τυχαίων  αρμονικών  διαστημάτων.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  ο συσχετισμός  δύο   τυχαίων  διαστημάτων (μελωδικών  ή αρμονικών).

2.3.2 Αναγνώριση  Ανιόντος  Διαστήματος

Στο Επίπεδο 1   ζητείται  ο  ακριβής  καθορισμός  ενός  τυχαίου  ανιόντος  μελωδικού  διαστήματος. Τίθεται  ο  περιορισμός  ότι  αυτό  μπορεί  να είναι 2μ, 2Μ, 3μ ή 3Μ.

Στο  Επίπεδο 2  ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  4Κ, 4+ ή 5Κ.

Στο Επίπεδο 3  ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  6μ, 6Μ, 7μ  ή  7Μ.

Στο Επίπεδο 4 ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  2μ, 2Μ, 3μ,  3Μ, 6μ, 6Μ, 7μ  ή 7Μ.

Στο Επίπεδο 5  ζητείται  η ίδια  εργασία  χωρίς  κανέναν  περιορισμό, συμπεριλαμβανομένου  και  του  διαστήματος  της  8Κ.

2.3.3 Αναγνώριση  Κατιόντος  Διαστήματος

Στο Επίπεδο 1   ζητείται  ο  ακριβής  καθορισμός  ενός  τυχαίου  κατιόντος  μελωδικού  διαστήματος. Τίθεται  ο  περιορισμός  ότι  αυτό  μπορεί  να είναι 2μ, 2Μ, 3μ ή 3Μ.

Στο  Επίπεδο 2 ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  4Κ, 4+ ή 5Κ.

Στο Επίπεδο 3  ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  6μ, 6Μ, 7μ  ή  7Μ.

Στο Επίπεδο 4 ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  2μ, 2Μ, 3μ,  3Μ, 6μ, 6Μ, 7μ  ή 7Μ.

Στο Επίπεδο 5  ζητείται  η ίδια  εργασία  χωρίς  κανέναν  περιορισμό, συμπεριλαμβανομένου  και  του  διαστήματος  της  8Κ.

2.3.4 Αναγνώριση  Αρμονικού  Διαστήματος

Στο Επίπεδο 1   ζητείται  ο  ακριβής  καθορισμός  ενός  τυχαίου  αρμονικού  διαστήματος. Τίθεται  ο  περιορισμός  ότι  αυτό  μπορεί  να είναι 2μ, 2Μ, 3μ ή 3Μ.

Στο  Επίπεδο 2 ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  4Κ, 4+ ή 5Κ.

Στο Επίπεδο 3  ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  6μ, 6Μ, 7μ  ή  7Μ.

Στο Επίπεδο 4 ζητείται  η ίδια  εργασία  με  τον  περιορισμό  του  διαστήματος  μεταξύ  του  2μ, 2Μ, 3μ,  3Μ, 6μ, 6Μ, 7μ  ή 7Μ.

Στο Επίπεδο 5  ζητείται  η ίδια  εργασία  χωρίς  κανέναν  περιορισμό, συμπεριλαμβανομένου  και  του  διαστήματος  της  8Κ.

2.3.5 Αναγνώριση  Κλίμακας

Στο  Επίπεδο 1  ζητείται  η  αναγνώριση του  είδους  μιας  τυχαίας κλίμακας. Αυτή  μπορεί  να  είναι  μείζονα  ή  αρμονική  ελάσσονα.

Στο  Επίπεδο 2  ζητείται  η  αναγνώριση του  είδους  μιας  τυχαίας κλίμακας. Αυτή  μπορεί  να  είναι  μείζονα, αρμονική  ελάσσονα  ή  μελωδική  ελάσσονα.

Στο  Επίπεδο 3  ζητείται  η  αναγνώριση του  είδους  μιας  τυχαίας κλίμακας. Αυτή  μπορεί  να  είναι  μείζονα, αρμονική  ελάσσονα, μελωδική  ελάσσονα  ή  φυσική  ελάσσονα.

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  η  αναγνώριση του  είδους  μιας  τυχαίας κλίμακας. Αυτή  μπορεί  να  είναι  μείζονα, αρμονική  ελάσσονα, μελωδική  ελάσσονα, φυσική  ελάσσονα, χρωματική, ολοτονική  ή  πεντατονική.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  η  αναγνώριση του  είδους  μιας  τυχαίας κλίμακας  που  όμως  παίζεται  σε  γρήγορη  κίνηση. Κατά  τα άλλα  ισχύουν  τα  δεδομένα  του  προηγούμενου  επιπέδου.


2.3.6 Αναγνώριση  Τρόπου

Στο  Επίπεδο 1  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  τρόπου  μεταξύ  του  Δώριου  και  του  Φρύγιου.

Στο  Επίπεδο 2  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  τρόπου  μεταξύ  του  Δώριου,  Φρύγιου  και  Λύδιου.

Στο  Επίπεδο 3  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  τρόπου  μεταξύ  του  Δώριου,  Φρύγιου, Λύδιου  και  Μιξολύδιου.

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  τρόπου  μεταξύ  του  Δώριου,  Φρύγιου, Λύδιου, Μιξολύδιου  και  Λόκριου.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  τρόπου  μεταξύ  του  Δώριου,  Φρύγιου, Λύδιου, Μιξολύδιου, Λόκριου, Ιωνικού  και  Αιολικού.

2.3.7 Αναγνώριση  Διαστήματος  και  της  Λύσης  του

Στο  Επίπεδο 1  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  τυχαίου  ανιόντος  μελωδικού  διαστήματος  και  της  λύσης  του. Το  επίπεδο  αυτό  μπορεί   να  θεωρηθεί  και  ως  συνέχεια  του  επιπέδου  5  της  αναγνώρισης  ανιόντος  και  κατιόντος  διαστήματος  με  την  εφαρμογή  της  αντίστοιχης  θεωρίας  περί  της  λύσης  των  διάφωνων  διαστημάτων.
Στο  Επίπεδο 2  έχουμε  τα ίδια  ζητούμενα  για  τυχαίο  κατιόν  μελωδικό  διάστημα.

Στο  Επίπεδο 3  έχουμε  τα ίδια  ζητούμενα  για  τυχαίο  αρμονικό   διάστημα.

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  μοναδικού   τυχαίου  μελωδικού  διαστήματος  και  της  λύσης  του  που  εμπεριέχονται  σε  μια  μελωδική  γραμμή.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  η  αναγνώριση  ενός  μοναδικού  τυχαίου  διάφωνου αρμονικού  διαστήματος  και  της  λύσης  του  που  εμπεριέχονται  στο  ταυτόχρονο  άκουσμα  δύο  μελωδικών  γραμμών.

2.4 ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ
2.4.1 Αναγνώριση  Τρίφωνων  Συγχορδιών

Στο  Επίπεδο 1  ζητείται  η  αναγνώριση  μιας  τυχαίας  τρίφωνης  συγχορδίας. Η  συγχορδία μπορεί  να  είναι  μείζονα  ή  ελάσσονα.

Στο  Επίπεδο 2  ζητείται  η  αναγνώριση  μιας  τυχαίας  τρίφωνης  συγχορδίας,  η  οποία   μπορεί  να  είναι  μείζονα, ελάσσονα, αυξημένη  ή  ελαττωμένη.

Στο  Επίπεδο 3  ζητείται  η  αναγνώριση  μιας  τυχαίας  τρίφωνης  συγχορδίας,  η  οποία   μπορεί  να  είναι  μείζονα  ή  ελάσσονα,  αλλά  και  η  αναγνώριση  της κατάστασής  της  (ευθεία  κατάσταση, πρώτη  ή  δεύτερη  αναστροφή).

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  η  αναγνώριση  μιας  τυχαίας  τρίφωνης  συγχορδίας,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  αυξημένη  ή  ελαττωμένη  και  η  αναγνώριση  της κατάστασής  της.

Στο  Επίπεδο 5  ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  και  της  κατάστασης  μιας  τυχαίας  τρίφωνης  συγχορδίας,  η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα, ελάσσονα, αυξημένη  ή  ελαττωμένη.


2.4.2 Αναγνώριση  Τετράφωνων  Συγχορδιών

Στο  Επίπεδο 1 ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  μιας  τυχαίας  τετράφωνης  συγχορδίας, η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα  μεθ’ εβδόμης  ή  ελάσσονα μεθ’ εβδόμης.

Στο  Επίπεδο 2 ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  μιας  τυχαίας  τετράφωνης  συγχορδίας, η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα  μεθ’ εβδόμης, ελάσσονα μεθ’ εβδόμης  ή  ελαττωμένη  μεθ’ εβδόμης.

Στο  Επίπεδο 3 ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  μιας  τυχαίας  τετράφωνης  συγχορδίας, η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα  μεθ’ εβδόμης, ελάσσονα μεθ’ εβδόμης, ελαττωμένη  μεθ’ εβδόμης  ή  αυξημένη  μεθ’ εβδόμης  καθώς  και  η  αναγνώριση  του  είδους  της  έβδομης  της  συγχορδίας  (μεγάλη, μικρή  ή  ελαττωμένη).

Στο  Επίπεδο 4  ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  μιας  τυχαίας  τετράφωνης  συγχορδίας, η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα  μεθ’ εβδόμης, ελάσσονα μεθ’ εβδόμης, ελαττωμένη  μεθ’ εβδόμης, αυξημένη  μεθ’ εβδόμης  ή  συγχορδία  με  πέμπτη  ελαττωμένη  καθώς  και  η  αναγνώριση  του  είδους  της  έβδομης  της  συγχορδίας  και της  κατάστασης  της  συγχορδίας (ευθεία  κατάσταση, πρώτη, δεύτερη  ή  τρίτη  αναστροφή).


Στο  Επίπεδο 5 ζητείται  η  αναγνώριση  του  είδους  μιας  τυχαίας  τετράφωνης  συγχορδίας, η  οποία  μπορεί  να  είναι  μείζονα  μεθ’ εβδόμης, ελάσσονα μεθ’ εβδόμης, ελαττωμένη  μεθ’ εβδόμης, αυξημένη  μεθ’ εβδόμης,  συγχορδία  με  πέμπτη  ελαττωμένη, μείζονα  συγχορδία  με  προστιθέμενη  έκτη, Ιταλική  έκτη, Γαλλική  έκτη  ή  Γερμανική  έκτη  ανάλογα  με  την  λύση  της,  καθώς  και  η  αναγνώριση  του  είδους  της  εβδόμης  της  συγχορδίας  και  την  κατάστασής  της.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  ΙΙ

2) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προϋπόθεση της εφαρμογής του συγκεκριμένου λογισμικού είναι η γνώση της    στοιχειώδους θεωρίας και αρμονίας του τονικού μουσικού συστήματος (Τ.Μ.Σ.).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί το δεύτερο μέρος από μια σειρά προγραμμάτων ακουστικής μουσικής εκπαίδευσης που έχουν ως σκοπό την οικειοποίηση του χρήστη με τους μουσικούς ήχους και τα χαρακτηριστικά τους.
Αποτελείται από τρία επί μέρους κεφάλαια:
•    Το πρώτο αφορά τις αρμονικές λειτουργίες και αποτελεί εφαρμογή των γνώσεων της αρμονίας του Τ.Μ.Σ.
•    Το δεύτερο αφορά την μελωδική γραμμή και την ορθογραφία της.
•    Το τρίτο αφορά το ρυθμό και τη ρυθμική αγωγή.

Τα τρία κεφάλαια χωρίζονται σε 1 – 3 υποκεφάλαια, στα οποία έχουν ομαδοποιηθεί παρόμοια είδη ακουστικών ασκήσεων. Κάθε υποκεφάλαιο έχει χωριστεί σε πέντε επίπεδα αυξανόμενης δυσκολίας.
Σε όλα τα είδη των ασκήσεων χρησιμοποιείται το σύστημα πολλαπλής επιλογής. Στην περίπτωση που ο ασκούμενος επιλέξει τη σωστή από τις πέντε δυνατές επιλογές, προωθείται αυτόματα σε άλλη άσκηση του ίδιου επιπέδου. Σε αντίθετη περίπτωση προσπαθεί ξανά μέχρι να επιλέξει το σωστό.
Ο χρήστης μπορεί, είτε αυτόνομα είτε καθοδηγούμενος, να επιλέγει, ανάλογα με τις ανάγκες του, τον τρόπο εξάσκησής του, την θεματολογία ενασχόλησής του και τον χρόνο που θα αφιερώσει στο κάθε επίπεδο.


2.2 ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Στο Επίπεδο 1 ζητείται η αναγνώριση μιας διαδοχής τρίφωνων συγχορδιών που βρίσκονται σε ευθεία κατάσταση.

Στο Επίπεδο 2 ζητείται η αναγνώριση μιας διαδοχής τρίφωνων συγχορδιών που βρίσκονται σε ευθεία κατάσταση και σε πρώτη αναστροφή.

Στο Επίπεδο 3 ζητείται η αναγνώριση μιας διαδοχής τρίφωνων συγχορδιών που βρίσκονται σε ευθεία κατάσταση, σε πρώτη και σε δεύτερη αναστροφή.

Στο Επίπεδο 4 ζητείται η αναγνώριση μιας διαδοχής τρίφωνων και τετράφωνων (μεθ’ εβδόμης) συγχορδιών που βρίσκονται σε όλες τις δυνατές καταστάσεις.

Στο Επίπεδο 5 ζητείται η αναγνώριση μιας διαδοχής τρίφωνων και τετράφωνων συγχορδιών που βρίσκονται σε όλες τις δυνατές καταστάσεις στα πλαίσια της διευρυμένης τονικότητας (χρήση παρενθετικών δεσποζουσών).


2.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ζητείται η εύρεση εκείνης της καταγραμμένης ρυθμικής γραμμής που ταυτίζεται με αυτήν που ακούγεται.
Χρησιμοποιείται πάντα ο ίδιος φθόγγος (τονικό ύψος), από την επανάληψη του οποίου δημιουργούνται διάφορα ρυθμικά σχήματα.
Στα επίπεδα 1 – 5 αυξάνεται σταδιακά η δυσκολία με τη μεταβολή ενός συνόλου παραμέτρων: ταχύτητα εκτέλεσης, μετρική πυκνότητα (αριθμός φθόγγων ανά μέτρο), βαθμός χρήσης ρυθμικών δυσκολιών (ποικιλία χρησιμοποιούμενων ρυθμικών αξιών, παύσεις, συζεύξεις διαρκείας κ.τ.λ.), βαθμός διαφοροποίησης των δοσμένων ρυθμικών γραμμών κ.α.


2.4   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2.4.1 Αναγνώριση Ρυθμικής Αγωγής Ι

Ζητείται η εύρεση της ρυθμικής αγωγής μιας ρυθμικής γραμμής
4-6 μέτρων σταθερού τονικού ύψους.

Στο Επίπεδο 1 οι πιθανές επιλογές είναι:  2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 7/4
                                                                 
Στο Επίπεδο 2 οι πιθανές επιλογές είναι:  3/4, 4/4, 5/4, 7/4, 9/4
                                                                 
Στο Επίπεδο 3 οι πιθανές επιλογές είναι:  2/4, 3/4, 5/4, 7/4, 9/4
                                                                 
Στο Επίπεδο 4 οι πιθανές επιλογές είναι:  3/4, 4/4, 7/4, 9/4, 10/4
                                                                  
Στο Επίπεδο 5 οι πιθανές επιλογές είναι:  2/4, 4/4, 5/4, 7/4, 9/4 
                                                                 

2.4.2 Αναγνώριση Ρυθμικής Αγωγής ΙΙ

Ζητείται η εύρεση της ρυθμικής αγωγής μιας ρυθμικής γραμμής

4-6 μέτρων σταθερού τονικού ύψους.

 

Στο Επίπεδο 1 οι πιθανές επιλογές είναι: 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 
                                                                  
Στο Επίπεδο 2 οι πιθανές επιλογές είναι: 5/8, 7/8, 9/8, 12/8, 4/4
                                                                
Στο Επίπεδο 3 οι πιθανές επιλογές είναι: 6/8, 7/8, 9/8, 12/8, 4/4
                                                                  
Στο Επίπεδο 4 οι πιθανές επιλογές είναι: 5/4, 7/4, 9/4, 10/4, 11/4
                                                                 
Στο Επίπεδο 5 οι πιθανές επιλογές είναι: 5/8, 6/8, 7/8, 12/8, 4/4
                                                                 

2.5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΛΩΔΙΑΣ

Ζητείται η εύρεση εκείνης της καταγραμμένης μελωδικής γραμμής που ταυτίζεται με αυτήν που ακούγεται.
Στα Επίπεδα 1 – 5 αυξάνεται σταδιακά η δυσκολία με τη μεταβολή ενός συνόλου παραμέτρων: ταχύτητα εκτέλεσης, τονικότητα, μετρική πυκνότητα (αριθμός φθόγγων ανά μέτρο), βαθμός χρήσης μελωδικών δυσκολιών (αυξημένα και ελαττωμένα μελωδικά διαστήματα, αλλοιώσεις κ.τ.λ.), βαθμός χρήσης ρυθμικών δυσκολιών (συζεύξεις διαρκείας, περιττές ρυθμικές υποδιαιρέσεις κ.τ.λ.), βαθμός διαφοροποίησης των δοσμένων μελωδικών γραμμών κ.α.

Κέντρο πληροφορικής Computer Action
Banner
Σχεδιασμός και επιμέλεια: